Tеми

Climate Change
изменението климата
Extreme events
Екстремни метеорологични явления 
 Sea Level Rise
Покачване морското 
Климатични миграции
 Biodiversity Loss
Загуба биоразнообрази
 Food Security
Хранителна сигурност
 Desertification
Опустиняване
Drought
Суша
 Global Warming
Tемпературите
Water Scarcity
Недостиг на вода